Rekrutacja i opłaty

Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest przez cały rok w miarę wolnych miejsc.

 
Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest wypełnienie przez rodziców (prawnych opiekunów) "Karty informacyjnej przedszkolaka " oraz podpisanie Umowy.
 
 
Karta informacyjna przedszkolaka dostępna jest w zakładce „Dla Rodziców”.
Umowę rodzice podpisują osobiście z Panią dyrektor w przedszkolu.
 

Miesięczna opłata za przedszkole wynosi 500 zł ( z góry do 5-go każdego miesiąca) płatne gotówką w Przedszkolu lub przelewem na nr konta 08 1240 1431 1111 0010 3568 8470.

Wpisowe 300 zł, które będzie zawierać wyprawkę i komitet rodzicielski.

Kwota za wyżywienie 12.50 zł dziennie - cztery posiłki (I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek) - płatne na koniec miesiąca.
 
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu istnieje możliwość odliczenia wyżywienia po wcześniejszym zgłoszeniu.
 
Zniżki dla rodzeństwa 20% od kwoty czesnego, wyżywienie płatne w całości.
Zajęcia dodatkowe płatne oddzielnie w zależności na jakie zajęcia dziecko uczęszcza.
Logorytmika, Metoda Dobrego Startu, Religia, Język angielski, Logopedia - wliczone w czesne.
 
 
 

 

Projekt i wykonanie eKangu logo