Rekrutacja i opłaty

Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest przez cały rok w miarę wolnych miejsc.

 
Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest wypełnienie przez rodziców (prawnych opiekunów) "Karty informacyjnej przedszkolaka " oraz podpisanie Umowy.
 
 
Karta informacyjna przedszkolaka dostępna jest w zakładce „Dla Rodziców”.
Umowę rodzice podpisują osobiście z Panią dyrektor w przedszkolu.
 

Miesięczna opłata za przedszkole wynosi 500 zł ( z góry do 5-go każdego miesiąca) płatne gotówką w Przedszkolu lub przelewem na nr konta ING  06 1050 1445 1000 0097 2276 0114 

Wyprawka 300 zł,

Kwota za wyżywienie 14,00 zł dziennie - cztery posiłki (I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek) - płatne na koniec miesiąca.
 
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu istnieje możliwość odliczenia wyżywienia po wcześniejszym zgłoszeniu.
 
Zniżki dla rodzeństwa drugie dziecko - 50%od kwoty czesnego, trzecie dziecko bezpłatnie , wyżywienie płatne w całości.
Zajęcia dodatkowe płatne oddzielnie w zależności na jakie zajęcia dziecko uczęszcza. Nie ma zniżki dla rodzeństwa 
W ramach czesnego jest prowadzone wiele warsztatów , programów  oraz zajęć dodatkowych w ramach oferty podstawowej. 
Zapytaj o szczegóły !!!! 
 
 
 

 

Projekt i wykonanie eKangu logo