Zajęcia dodatkowe

Nasze przedszkole nie jest tylko dla Twojego dziecka, ale także dla Ciebie MAMO i TATO!!!

ZAJĘCIA DODATKOWE
 • JĘZYK ANGIELSKI - zgodnie z najnowszą ustawą z dnia 30.05.2014r., język angielski dla dzieci 5 - letnich jest obowiązkowy. Prowadzony jest on codziennie w formie zabaw oraz ciekawych zadań. Publikacja, z której korzystają nasze Dzieci to "Playbox" (wyd. Nowa Era) - jest to nowatorski kurs języka angielskiego dla przedszkolaków. English Play Box to wyjątkowa, trzypoziomowa propozycja do nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku 3-6 lat. Kurs jest uniwersalny, może być używany z dowolną serią przedszkolną. Cechą wyróżniającą serię English Play Box jest portal z lekcjami multimedialnymi, dzięki którym dziecko ma kontakt z językiem angielskim nie tylko w przedszkolu, ale również w domu, czy w podróży.
 • ZAJĘCIA SPORTOWE
 • LOGOPEDIA - Celem pracy logopedycznej jest wykrywanie i korygowanie wad wymowy u dzieci, jak również doskonalenie mowy już ukształtowanej.  W każdej grupie wiekowej przeprowadzane są przesiewowe badania logopedyczne, na podstawie których wyłaniane są dzieci wymagające dodatkowego wsparcia w zakresie rozwoju mowy. Dla dzieci tych ustalany jest indywidualny program zajęć logopedycznych, wraz z zaleceniami i zestawem ćwiczeń do utrwalania w domu. W przedszkolu realizowane są również grupowe zabawy logopedyczne służące kształtowaniu prawidłowej mowy pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym oraz nabywaniu przez dzieci sprawności językowej i umiejętności komunikacyjnych.
 • LOGORYTMIKA - jest połączeniem rytmiki z terapią logopedyczną, na którą składa się szereg ćwiczeń muzyczno - ruchowych, oddziaływających na płaszczyznę słuchową, słuchowo-ruchową oraz ruchową, przeznaczonych dla dzieci z zaburzeniami mowy, z wadą słuchu i wzroku, a także dla dzieci z zaburzeniami zachowania, ściśle podporządkowanych terapii prowadzonej przez logopedę.
 • TANIEC - zajęcia prowadzi instruktor ze Szkoły Tańca AS w Krakowie. Raz w tygodniu przedszkolaki uczestniczą w zajęciach tanecznych, ucząc się ciekawych i żywiołowych tańców, które pozwalają im wyzwolić energię.
 • METODA DOBREGO STARTU  (MDS) -  Praca z dziećmi tą metodą polega na jednoczesnym rozwijaniu funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych (wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych i motorycznych) oraz współdziałania między tymi funcjami, czyli rozwój integracji percepcyjno-motorycznych. Funkcje te leżą u podstaw złożonych czynności czytania i pisania. Usprawnianie w tym zakresie jest wskazane dla dzieci przygotowujących się do nauki czytania i pisania, natomiast niezbędne wobec dzieci u których występują opóźnienia w rozwoju tych funkcji.
 • ZAJĘCIA RUCHOWE Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW METODY WERONIKI SHERBORNE - ciekawe zajęcia wyzwalające energię dzieci oraz pozwalające na integrację grupy
 • KATECHEZA
 • WARSZTATY PRZYRODNICZE - zajęcia prowadzi JAKU Edukacja Przyrodnicza dla Dzieci i Młodzieży. Celem warsztatów jest pomoc w zrozumieniu praw rządzących otaczającym światem, a przy tym nauka logicznego myślenia. Atrakcyjna forma zajęć ( nauka poprzez eksperymenty, zabawę, oglądanie eksponatów), przystosowana do wieku i możliwośći dzieci, pozwala na szybkie i bezstresowe przyswojenie wiedzy.  
 • WARSZTATY MUZYCZNE - prowadzone przez nauczycieli muzyki z firmy "Muzyka dla Smyka". Raz w miesiącu dzieci poznają nowe instrumenty, mogą ich słuchać a także sami próbować na nich grać.
 • TERAPIA PEDAGOGICZNA - prowadzona wedle potrzeb. Terapią może być objęte każde dziecko, u którego wykryte zostaną deficyty i nieprawidłowości rozwojowe.
URODZINY
Chcesz sprawić dziecku fantastyczny i niebanalny prezent urodzinowy, który na długo pozostanie w Jego pamięci? U nas jest to możliwe . Dołożymy wszelkich starań, aby Jubilat i jego Przyjaciele przeżyli niezapomniane chwile. Zajmiemy się wszystkim od A do Z.
 
 
Projekt i wykonanie eKangu logo